222

 
 


    Jestem prawnikiem, adwokatem i zarazem radcą prawnym,
    z długoletnim doświadczeniem zawodowym.

   W 1992 roku wpisany zostałem na listę radców prawnych
   Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu,
   a w 2014 roku na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Toruniu.

   Wykonuję zawód adwokata, prowadząc własną Kancelarię Adwokacką.

   Przed wpisem na listę radców prawnych pracowałem jako
   inspektor bankowy w Wydziale Kredytów NBP i PKO
   Oddział w Aleksandrowie Kuj., a następnie wykonywałem
   zawód prokuratora, pracując w Prokuraturze Rejonowej
   we Włocławku.

   Jako radca prawny obsługiwałem Sejmik Samorządowy
   Województwa Włocławskiego, Urząd Rejonowy (obecnie
   Starostwo Powiatowe) w Aleksandrowie Kuj., a także
   Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku,
   w którym następnie pełniłem funkcję etatowego członka,
   biorąc udział w wydawaniu decyzji i postanowień administracyjnych.

   Pełniłem także wieloletnią funkcję arbitra z listy Prezesa
   Urzędu Zamówień Publicznych, biorąc udział w orzekaniu
   w sprawach z zamówień publicznych zawisłych przed Prezesem
   Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie.

   Posiadam certyfikat z odbytego szkolenia prawniczego
   w Niemczech (Bonn) oraz ze związanej z nim praktyki
   w niemieckiej kancelarii adwokackiej (Drezno).

   Znajomość języków obcych:
   - język niemiecki,
   - język rosyjski.